RAMOWY ROZKŁAD DNIA

:::  ::

6:30 – 9:00

Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne.

* Witamy dzieci (podanie ręki, „żółwik”, „piąteczka”) i zapraszamy do naszych sal zabaw.

* Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań.

* Praca indywidualna z dzieckiem (karty obserwacji).

* Czytanie bajek przez nauczyciela lub zaproszonego rodzica.

*Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.

7:45 – 8:00

Czynności sanitarno-higieniczne

przed śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych,

wdrażanie dzieci do samodzielności.

8:00 

Śniadanie

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania.

9:00 – 10:00

9:00 – 9:30

Zajęcia wychowawczo dydaktyczne

starsze grupy

młodsze grupy

*Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów miesięcznych wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju.

*Prowadzenie zajęć metodą dobrego startu.

*Zabawy rytmiczne, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy wdrażające szacunek do świata zwierząt i roślin.

9:45 – 10:00

Czynności sanitarno-higieniczne przed II śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.

10:00 – 10:15


II Śniadanie

*Częstowanie dzieci owocami i warzywami.

 
10:15 – 11:00

11:00 – 12:15

Pobyt na świeżym powietrzu.

Maleństwa, Króliczki, Sówki

Kubusie,Tygryski

*Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym.

*Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

  

11:00 – 11:15

11:15 – 11:30

11:45-12:00

Czynności sanitarno-higieniczne przed obiadem.

Maleństwa,

Króliczki, Sówki

Tygryski, Kubusie

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

10:45- 11:15

11:15 – 11:45

11:45 – 12:15

12:15 – 12:45

12:45 – 13:15

Obiad:

Maleństwa,

Króliczki,

Sówki,

Tygryski
Kubusie

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie.

 

12:00 -13:30

13:00 – 13:35

Odpoczynek poobiedni:

Maleństwa, 

Króliczki, Kubusie, Sówki, Tygryski

*Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek na leżaku, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej, dzieciom które nie odpoczywają na leżaku, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające.

*Dzieci starsze biorą udział w zabawach cichych i grach przy stoliku, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym samym czasie możemy wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.

13:45 – 14:00

Czynności sanitarno-higieniczne przed podwieczorkiem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

14:00 – 14:20

Podwieczorek:

Maleństwa, Króliczki, Kubusie,Sówki,Tygryski

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie

15:00 – 16:00

Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu.

*Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych.

*Korzystamy ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć.

Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnego działania.

16:00 – 17:00

Zabawy popołudniowe

*Zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na placu zabaw wynikające z zainteresowań dzieci

*Kontakty indywidualne . Rozchodzenie się dzieci (zwracamy uwagę aby każde dziecko zostało przez nas zauważone i pożegnane.

Przedstawiony powyżej Ramowy Rozkład Dnia jest ogólnie obowiązujący w naszym przedszkolu.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Ramowy rozkład dnia