RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 7.45

Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne.

* Witamy dzieci (podanie ręki, „żółwik”, „piąteczka”) i zapraszamy do naszych sal zabaw.

* Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań.

* Praca indywidualna z dzieckiem (karty obserwacji).

* Czytanie bajek przez nauczyciela lub zaproszonego rodzica.

*Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.

7.45 – 8.00

Czynności sanitarno higieniczne

przed śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych,

wdrażanie dzieci do samodzielności.

8.00 – 8.30

8.30 – 9.00

Śniadanie:

Maleństwa, Króliczki, Kubusie,Sówki,Tygryski

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania.

9.00 – 10.00

9.00 – 9.30

Zajęcia wychowawczo dydaktyczne

starsze grupy

młodsze grupy

*Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów miesięcznych wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju.

*Prowadzenie zajęć metodą dobrego startu.

*Zabawy rytmiczne, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy wdrażające szacunek do świata zwierząt i roślin.

9. 45 – 10.00

10.00 – 10.15

Czynności sanit. hig. przed II śniadaniem.

Maleństwa, Króliczki, Kubusie,Sówki,Tygryski

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.

10.00 – 10.15

10.15 – 10.30

II Śniadanie

Maleństwa, Króliczki, Kubusie,Sówki,Tygryski

*Częstowanie dzieci owocami i warzywami.

10.15 – 11.00

11:00 – 12.15

Pobyt na świeżym powietrzu.

Maleństwa, Króliczki, Kubusie,Sówki,Tygryski

*Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym.

*Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:00 – 11.15

11:15 – 12.30

Czynności sanitarno hig. przed obiadem.

Maleństwa, Króliczki, Kubusie,Sówki,Tygryski

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

11.15- 11.30

11.30 – 12.45

Obiad:

Maleństwa, Króliczki, Kubusie,Sówki,Tygryski

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie.

12.00 -13.45

13.00 – 13:45

Odpoczynek poobiedni:

Maleństwa, Króliczki, Kubusie,Sówki,Tygryski

*Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek na leżaku, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej, dzieciom które nie odpoczywają na leżaku, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające.

*Dzieci starsze biorą udział w zabawach cichych i grach przy stoliku, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym samym czasie możemy wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.

13.45 – 14.00

Czynności sanit. hig. przed podwieczorkiem.

Maleństwa, Króliczki, Kubusie,Sówki,Tygryski

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

14.00. – 14.20

Podwieczorek:

Maleństwa, Króliczki, Kubusie,Sówki,Tygryski

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie

15.00 – 16.00

Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu.

*Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych.

*Korzystamy ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć.

Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnego działania.

16.00 – 17.00

Zabawy popołudniowe

*Zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na placu zabaw wynikające z zainteresowań dzieci

*Kontakty indywidualne . Rozchodzenie się dzieci (zwracamy uwagę aby każde dziecko zostało przez nas zauważone i pożegnane.

Przedstawiony powyżej Ramowy Rozkład Dnia jest ogólnie obowiązujący w naszym przedszkolu.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Ramowy rozkład dnia