» Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godzina

Czynność

Opis

6:30 – 9:00

Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne.

* Witamy dzieci (podanie ręki, „żółwik”, „piąteczka”) i zapraszamy do naszych sal zabaw.

* Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań.

* Praca indywidualna z dzieckiem (karty obserwacji).

* Czytanie bajek przez nauczyciela lub zaproszonego rodzica.

*Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.

7:45 – 8:00


Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.

8:00


Śniadanie

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania.

9:00 – 10:00

9:00 – 9:30

Zajęcia wychowawczo dydaktyczne

starsze grupy

młodsze grupy

*Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów miesięcznych wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju.

*Prowadzenie zajęć metodą dobrego startu.

*Zabawy rytmiczne, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy wdrażające szacunek do świata zwierząt i roślin.

9:45 – 10:00


Czynności sanitarno-higieniczne przed II śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.

10:00 – 10:15

II Śniadanie

*Częstowanie dzieci owocami i warzywami.

10:15 – 11:00

11:00 – 12:15

Pobyt na świeżym powietrzu.

Kruszynki,Maleństwa, Króliczki, Sówki

Kubusie, Tygryski

Zajecia dodatkowe

*Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym.

*Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:00 – 11:15

11:15 – 11:30

11:45 – 12:00

Czynności sanitarno-higieniczne przed obiadem.

Maleństwa, Kruszynki

Króliczki, Sówki

Tygryski, Kubusie

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

11:15-11:45

11:45-12:15

12:20-12:50

Obiad:
Maleństwa, Kruszynki
Króliczki,, Sówki

Tygryski, Kubusie

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie.

12:00 – 13:30

13:00 – 13:35

Odpoczynek poobiedni:

Maleństwa, Krszynki

Króliczki, Kubusie, Sówki, Tygryski

*Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek na leżaku, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej, dzieciom które nie odpoczywają na leżaku, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające.

*Dzieci starsze biorą udział w zabawach cichych i grach przy stoliku, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym samym czasie możemy wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.

13:30 – 13:45

Czynności sanitarno-higieniczne przed podwieczorkiem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

13:45-14:00

14:00-14:20

Podwieczorek:

Kruszynki, Maleństwa, Króliczki,

Kubusie, Sówki, Tygryski

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie

15:00 – 16:00

Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu.

*Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych.

*Korzystamy ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć.

Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnego działania.

16:00 – 17:00

Zabawy popołudniowe

*Zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na placu zabaw wynikające z zainteresowań dzieci

*Kontakty indywidualne . Rozchodzenie się dzieci (zwracamy uwagę aby każde dziecko zostało przez nas zauważone i pożegnane.

Przedstawiony powyżej Ramowy Rozkład Dnia jest ogólnie obowiązujący w naszym przedszkolu.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.