» Czesne

CZESNE

Nasze czesne zawiera wszystkie opłaty które ponosi rodzić w związku z pobytem  dziecka w przedszkolu, nie ukrywamy żadnych opłat, nie zaskoczymy Państwa żadnymi zbiórkami w trakcie roku szkolnego, uczciwie przedstawiamy koszt miesięcznego pobytu Waszego dziecka w naszym przedszkolu. Od stycznia 2024r. wynosi on:

1070 zł/mc

Opłata rekrutacyjna  400 zł – jednorazowa – przy kontynuacji umowy na kolejne lata – brak opłaty;

W ramach czesnego zapewniamy:

 • opiekę w godz. 6.30-17:00 od poniedziałku do piątku;
 • Realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego;
 • język angielski (codziennie);
 • Capoeira; ( 1x w tygodniu);
 • zajęcia sportowe; ( 1x w tygodniu);
 • zajęcia rytmiczno – muzyczne ( 1 x w tygodniu) ;
 • robotyka z elementami programowania
  ( 1 x w tygodniu);
 • zajęcia LEGO EDUCATION w profesjonalnie urządzonej sali;
 • Zajęcia w kuchcikowie ( 1 x miesiącu);
 • Zajęcia z sensoplastyki ( 1x miesiącu);
 • urodzinki dzieci;
 • zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu;
 • doświadczenia i eksperymenty;
 • bajkoterapię;
 • teatrzyki;
 • jednorazową diagnozę logopedyczną;
 • w razie potrzeby jednorazową konsultację psychologiczną;
 • placówka zatrudnia również pedagoga specjalnego, oligofrenopedagoga, terapeutę SI
 • Gabinety specjalistyczne: sala doświadczenia świata, gabinet Biofeedback, sala Integracji Sensorycznej;
 • własna kuchnia – 4 posiłki dziennie;
 • przez cały rok szkolny przedszkole zapewnia wszelkie artykuły papiernicze jak i higieniczne
 • ubezpieczenie NNW
 • wodę i soki dostępne dla dzieci bez ograniczeń
 • zajęcia otwarte dla Rodziców
 • Bogaty kalendarz imprez przedszkolnych przez cały rok
 • Monitoring
 • sala gimnastyczna
 • wewnętrzny i zewnętrzne place zabaw
 • Pobyt dziecka w godzinach: 6:30-17:00;
 • możliwość realizacji opinii Wczesnego Wspomagania Rozwoju i orzeczeń;
 • możliwość realizacji terapii logopedycznej – dodatkowa opłata

Ulgi w opłatach czesnego :

* zwrot stawki wyżywieniowej  w kwocie 9 zł przysługuje za  każdą prawidło  zgłoszoną nieobecność;

* w przypadku gdy do placówki uczęszcza co najmniej  dwójka rodzeństwa – rodzicowi przysługuje ulga w opłacie czesnego 150 zł/miesięcznie na każde z nich.