» Czesne

CZESNE

Nasze czesne zawiera wszystkie opłaty które ponosi rodzić w związku z pobytem  dziecka w przedszkolu, nie ukrywamy żadnych opłat, nie zaskoczymy Państwa żadnymi zbiórkami w trakcie roku szkolnego, uczciwie przedstawiamy koszt miesięcznego pobytu Waszego dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2022/23.

Od stycznia 2023 opłata wynosi:

900 zł

Opłata rekrutacyjna  400 zł – jednorazowa – przy kontynuacji umowy na kolejne lata – brak opłaty;

W ramach czesnego zapewniamy:

 • opiekę w godz. 6.30-17:00 od poniedziałku do piątku.
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego poszerzoną o:

– codziennie zajęcia z języka angielskiego

– zajęcia rytmiczno – muzyczne

– diagnozę logopedyczną

– robotykę z elementami programowania

– zajęcia  sportowe

– Capoeira

 • przez cały rok szkolny wszelkie artykuły papiernicze jak i higieniczne
 • ubezpieczenie NNW
 • wycieczki krajoznawcze
 • warsztaty dla najmłodszych „Kuchcikowo”
 • uroczyście obchodzone urodzinki każdego  dziecka
 • salę gimnastyczną wraz z wewnętrznym placem zabaw;
 • własną kuchnię wraz ze stołówką
 • 4 posiłki dziennie
 • wodę i soki dostępne dla dzieci bez ograniczeń
 • zajęcia otwarte dla Rodziców
 • Internetowy system komunikacji z placówką „LiveKid”
 • Pełen monitoring placówki zapewniający bezpieczeństwo – monitoring wizyjny z sal przedszkolnych dla rodziców
 • Bogaty kalendarz imprez przedszkolnych przez cały rok

Ulgi w opłatach czesnego :

* czesne ulega obniżeniu o 9 zł za  każdą prawidło  zgłoszoną nieobecność

* w przypadku gdy do placówki uczęszcza co najmniej 2. rodzeństwa przysługuje ulga w opłacie czesnego 150 zł/miesięcznie na każde z nich.