» Opieka psychologiczna

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Praca psychologa w przedszkolu to głównie otoczenie dzieci opieką psychologiczną. Polega to przede wszystkim na wsparciu ich w niewątpliwie trudnej sytuacji jaką jest pierwszy okres pobytu w przedszkolu, a także wsparcie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich możliwości i indywidualnych cech przez cały okres pobytu w przedszkolu.

Dobre Przedszkole w Grudziądzu współpracuje z psychologiem  z wieloletnim doświadczeniem .  Pełni on swój dyżur i jest do dyspozycji zarówno dzieci jak i Państwa w każdy czwartek  w godz. 8:30-10:30.  Przedszkole współpracuje również  z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Grudziądzu.

Od września 2022/23 w przedszkolu zatrudniony jest również pedagog specjalny, którego zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup  i innych specjalistów oraz współpraca z zespołem mającym opracować IPET lub plan realizujący zalecenia wynikające z opini WWR.

psycholog_pracuje_z_dzieckiem