» Opieka logopedyczna

OPIEKA LOGOPEDYCZNA

Dzieci z Dobrego Przedszkola w Grudziądzu objęte są opieka logopedyczną przez Panią mgr Justynę Jagielską.

Jej zadaniem jest:

• przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy dzieci;

• diagnozowanie logopedyczne,

• prowadzenie terapii logopedycznej,

• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,

• wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Zajęcia logopedyczne wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Ich głównym celem jest :

• profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy,
• wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej,
• terapia powstałych już wad oraz zaburzeń.

pani_cwiczy_z_dzieckiem