» Zajęcia rytmiczno – muzyczne

Zajęcia rytmiczno - muzyczne

Zajęcia rytmiczno – muzyczne prowadzone w Dobrym Przedszkolu w Grudziądzu kształtują kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny.

Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.

nutki_na_pieciolinii