» Wycieczki

WYCIECZKI

W ramach planowanej pracy dydaktyczno-wychowawczej w Dobrym Przedszkolu na kolejny rok szkolny staramy się zaproponować dzieciom atrakcyjną ofertę wycieczek fakultatywnych. W wyborze ciekawych miejsc kierujemy się atrakcyjnością położenia, historii, ofertą obiektów . Uwzględniamy wiek naszych dzieci, ich sprawność fizyczną oraz zainteresowania.

W bieżącym roku szkolnym oprócz stałych tematycznych wycieczek do parku, na łąkę, do lasu, spacerów po najbliższej okolicy w różnych porach roku,proponujemy kilka ciekawych miejsc.

Zależy nam bardzo na rozbudzaniu w naszych pociechach ciekawości świata /Planetarium/, ludzi i zwierząt, ukształtowania w ich świadomości takich wartości jak: opiekuńczość, szacunek , troska i wrażliwość na los innych, w tym zwierząt /Schronisko dla zwierząt/.

Chcemy zaszczepić w nowym pokoleniu trend myślenia ekologicznego, troski o najbliższe środowisko naturalne / Centrum Edukacji Ekologicznej/.

Pragniemy zaproponować naszym dzieciom kilka alternatywnych propozycji spędzania czasu wolnego /Biblioteka, Kino, Teatr/.

Realizacja wyjść i wycieczek w roku szkolnym 2021/22 uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju w zwiazku z zachorowaniami na COVID-19.

dzieci ogladaja przyrode